14 marca 2018

Drzewo Franciszka

Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Drzewo Franciszka” rozstrzygnięty!

6 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku obradowała komisja
konkursowa gminnego etapu Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Drzewo
Franciszka”.

W jej skład weszli: artysta plastyk, artysta fotografik oraz nauczyciele
plastyki z pięciu szkół podstawowych. W tym gronie honorowym gościem był prezes
Fundacji Zakłady Kórnickie – dr Dariusz Grzybek.


Łącznie w etapie szkolnym uczestniczyło 164 uczniów, do etapu gminnego szkolne
komisje zakwalifikowały 57 prac. Nadesłane formy plastyczne zostały wyeksponowane
w auli SP nr 2 w Kórniku.


Na początku procesu wyłaniania najlepszych prac przewodniczący – dr Piotr
Mastalerz – określił zasady ich wyboru zgodne z regulaminem konkursu oraz zwrócił
uwagę na walory artystycznego wyrazu i kreatywność uczniów w prezentowaniu tematu
„Drzewo Franciszka”. Kolejnym etapem działań komisji było indywidualne wybieranie
najlepszych uczniowskich wytworów w poszczególnych kategoriach: rysunek, plakat,
grafika komputerowa, fotografia.


Następnie jurorzy zbierali się przy wyeksponowanych kategoriach, argumentowali
własne wybory i na podstawie dyskusji wyłaniali trzy najlepsze prace.
W ten sposób, w miłej atmosferze wybrano prace, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie
miejsca w czterech kategoriach oraz kilka wyróżniono.


Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się
20 kwietnia podczas wernisażu zorganizowanego w” bnińskiej dwójce”, który będzie
okazją do spotkania się autorów prac, jurorów, szkolnych koordynatorów projektu i
dyrektorów szkół z organizatorami projektu „Drzewo Franciszka” – przedstawicielami
Fundacji Zakłady Kórnickie.