Drzewo Franciszka I Edycja

Drzewo Franciszka jest realizacją idei edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkół na terenach objętych działaniem Fundacji Zakłady Kórnickie. Projekt odnosi się do przesłania Św. Franciszka z Asyżu, który uznawany jest za patrona ekologów. Jest to projekt składający się z dwóch elementów:

 

  • Pikniku ekologiczno – edukacyjnego połączonego z nasadzeniami drzew. Pokazujemy w jego trakcie praktyczne elementy dbania o środowisko naturalne w postaci warsztatów terenowych dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie biorą praktyczny udział w sadzeniu drzew pod opieką pedagoga prowadzącego pokaz i przekazującego w przystępny i ciekawy sposób wiedzę o potrzebach ekologicznych najbliższego sąsiedztwa, korzyściach dla mieszkańców z sadzenia drzew w okolicy i ogólnych praktykach związanych z sadzeniem drzew. Piknik organizowany jest corocznie na przełomie września i października. W 2017 roku w pikniku uczestniczyła grupa około 200 dzieci ze szkół gminy Kórnik.
  • Konkursu plastycznego realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Prosimy uczniów szkół które zgłoszą chęć udziału w konkursie o przygotowanie prac graficznych związanych z dbałością o środowisko naturalne, ochroną drzewostanów lokalnych, oraz przybliżaniem postaci patrona ekologów – Św. Franciszka z Asyżu. Zapraszamy uczniów do składania prac w następujących kategoriach:
    1. praca plastyczna techniką dowolną w formacie A3 – uczniowie klas I- III szkół podstawowych,
    2. praca plastyczna techniką dowolną w formacie A2 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
    3. plakat w formacie A3 z wykorzystaniem technologii komputerowych, programów graficznych – uczniowie gimnazjów lub VII klas szkół podstawowych,
    4. fotografia o rozdzielczości 1024 pixeli (dłuższy bok) – zespół uczeń i jego rodzic.

Finał konkursu połączony będzie z obchodami Światowego Dnia Ziemi i odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku w Kórniku.