5 marca 2018

„Praca organiczna 2.0” wre w całym kraju.

     Wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu wiedzy i umiejętności „Praca organiczna 2.0” odbył się 1 marca 2018 roku. W Poznaniu uczniowie rywalizowali o wejście do ogólnopolskiego finału w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Zorganizowany przez Fundację Zakłady Kórnickie i objęty honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, już w swej pierwszej edycji okazał się wielkim sukcesem oraz dowodem na to, że dziewiętnastowieczne idee pracy organicznej można z powodzeniem redefiniować i uczynić atrakcyjnymi dla młodzieży żyjącej w XXI wieku.

Dla młodych ludzi biorących w nim udział już znalezienie się w półfinale było niebagatelnym osiągnięciem, ponieważ znaczna liczba uczestników etapu szkolnego przekroczyła wstępne założenia organizatorów. W skali kraju do konkursu przystąpiło 319 dwuosobowych zespołów. Uczestnictwo 638 uczniów z całego kraju w pierwszej edycji zmagań młodych organiczników, to nie tylko wielki sukces samej idei turnieju, lecz także jego organizatorów. Znaczącą rolę odegrało tutaj zaangażowanie krajowego koordynatora konkursu, dr Marka Przybylskiego, który opiekował się jego organizacją i promowaniem idei pracy organicznej także w województwach, gdzie nigdy nie była ona tak żywa jak w Wielkopolsce.

Z
Zmagania wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu wiedzy i umiejętności odbywały się pod czujnym okiem krajowego koordynatora „Pracy organicznej 2.0”, dr Marka Przybylskiego.

 

 Wzruszeni zwycięzcy

Zwycięzcami wojewódzkiego etapu „Pracy organicznej 2.0”  na terenie województwa wielkopolskiego zostali Filip Wesołowski i Paulina Szukalska z V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Drużyn, które dobrze wypadły było więcej, jednak do ogólnopolskiego finału konkursu zakwalifikowany mógł zostać tylko jeden zespół z danego województwa. Zwycięska ekipa wyprzedziła pozostałe w znaczący sposób i w trudnym teście wielokrotnego wyboru, zdobyła bardzo wysoką punktację (21/25 punktów).

Zwycięzcy konkursu Jakub Wesołowski i Paulina Szukalska z V Liceum Ogólnokształcącego im_Klaudyny Potockiej w Poznaniu
…nie kryli wzruszenia
….i radości z wygranej.

 

Przygotowania do ogólnopolskiego finału

Przed młodymi Wielkopolanami oraz laureatami wojewódzkich etapów w innych regionach kraju stoi teraz zadanie przygotowania projektu inspirowanego ideą pracy organicznej i przenoszącego jej założenia we współczesne realia. Na realizację założeń konkursu nie trzeba jednak czekać do rozstrzygnięcia jego ogólnopolskiego finału. Już teraz cieszy głębokie zaangażowanie młodzieży w przygotowania do poszczególnych jego etapów, pogłębiona i rzetelna wiedza na temat realizacji idei pracy organicznej przed ponad wiekiem i jej znaczenia dla odzyskania niepodległości sto lat temu. Radością napawa także fakt, że młodzi ludzie dostrzegają potrzebę realizacji podobnych działań we własnych społecznościach, rozumiejąc aktualność sprawdzonych, dziewiętnastowiecznych inspiracji.