Praca organiczna 2.0 edycja 2017

Ogólnopolski konkurs wiedzy i umiejętności

Wyniki finału Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy i Umiejętności  „Praca Organiczna 2.0”

 

miejsce województwo uczniowie uczennice wynik zespołu nauczyciel
I śląskie Patryk Świąć Emanuela Szczygłowska 45 Ilona Tutaj
II kujawsko-pomorskie Mateusz Kuchnicki Anna Podhorodecka 44 Marian Mikołajczak
III podlaskie Mateusz Januszewski Inez Dmitruk 43 Włodzimierz Wawulski
IV wyróżnienie lubuski Marceli Urbański Karolina Wojtuściszyn 42 Ines Fronczyk
IV wyróżnienie zachodniopomorskie Kacper Śledzik Adrianna Szcześniak 42 Dorota Rola
V wielkopolskie Filip Wesołowski Paulina Szukalska 41 Ewa Pelec
V opolskie Kamil Pietrasz Julia Lesik 40 Katarzyna Grabas
V łódzkie Daniel Wlazło Natalia  Gierzkowska 40 Marzena Piotroska- Wąs
V lubelskie Filip Surdacki Emilia Chybowska 40 Grażyna Jaroszyńska
VI mazowieckie Wiktor Rostkowski Angelika Tyszka 39 dr Marek Niewiadomski
VI świętokrzyskie Jakub Godowski Wiktoria Styczeń 39 dr Tomasz Ossowski
VII pomorskie Jakub Behring Dominika Żywicka 38 Hanna Ziółkowska
VIII podkarpackie Michał Nieroda Paulina Pasierb 33 Jolanta Koczela
IX warmińsko-mazurskie Wojciech Rożentalski Weronika Ostrowska 26 Renata Antosik

 

Prezentacja zespołów finałowych:

 • Województwo Zachodniopomorskie, drużyna Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Resku: prezentacja zespołu
 • Województwo Lubuskie, drużyna z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze: prezentacja zespołu
 • Województwo Wielkopolskie, drużyna z V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu: prezentacja zespołu
 • Województwo Śląskie, drużyna z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie: prezentacja zespołu
 • Województwo Podlaskie, drużyna z Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim: prezentacja zespołu
 • Województwo Kujawskopomorskie, drużyna z Zespołu Szkół w Strzelnie: prezentacja zespołu
 • Województwo Łódzkie, drużyna II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim: prezentacja zespołu
 • Województwo Podkarpackie, drużyna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie: prezentacja zespołu
 • Województwo Mazowieckie, drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce: prezentacja zespołu
 • Województwo Opolskie, drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie: prezentacja zespołu
 • Województwo Lubelskie, drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie: prezentacja zespołu

Terminarz konkursu:

 1. Etap szkolny 5 stycznia 2018 (piątek po  zimowej przerwie świątecznej) godzina 12.
 2. Etap wojewódzki odbędzie się  1 marca 2018 (czwartek). godzina 15.
 3. Zestawy pytań i wzory dokumentacji etapu szkolnego przesłane zostaną z w dniu 28 grudnia do koordynatorów a koordynatorzy do dnia 2 stycznia pocztą elektroniczną na adres szkół.
 4. Finał odbędzie się w dniach 14 – 15 czerwca w Poznaniu.

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Zakłady Kórnickie.

ZAŁOŻENIA:

Utworzenie Fundacji nawiązywało do najszlachetniejszych przejawów pracy organicznej. Fundacja powstałą na mocy uchwały Sejmu II Rzeczpospolitej w roku 1925. Na jej dobra fundacyjne składały się majątki należące do rodów Zamoyskich i Działyńskich. Zlikwidowana w okresie stalinizmu Fundacja została restytuowana uchwałą Sejmu III RP w roku 2001. Jednym z jej statutowych celów jest propagowanie idei pracy organicznej.

Wśród wielu pozytywistycznych postulatów dominujący był postulat pracy organicznej. Praca organiczna w swoich początkowych założeniach powiązana była organicyzmem – poglądem, w myśl którego działanie społeczeństwa może być efektywne tylko wtedy, kiedy współpraca pomiędzy jego poszczególnymi częściami (warstwami, grupami społecznymi) układa się harmonijnie i przebiega bez zakłóceń. Społeczeństwo winno funkcjonować jak sprawny organizm. W obliczu nieustającego zagrożenia ze strony zaborców wewnętrzna solidarność miała olbrzymie znaczenie w procesie utrwalania świadomości narodowej.

Po upadku powstania styczniowego, kiedy jasny stał się fakt, iż dążenie do niepodległości na drodze zbrojnej pozbawione wymaga szczególnych okoliczności a nieprzemyślane, nieprzygotowane działania zbrojne mają wiele negatywnych następstw (osłabienie narodu, wyniszczenie ekonomiczne itd.), najważniejsze stało się umacnianie pozycji społeczeństwa dzięki rozwojowi gospodarki, innowacjom technicznym, upowszechnianiu edukacji, szerzeniu kultury oraz wprowadzeniu kultu pracy. Dzięki łączeniu społeczeństwa poprzez współpracę różnych grup społecznych (klasowych) dochodziło także do jego integracji w szerszym wymiarze, co znacznie ułatwiało osiąganie celów, jakie postawili przed sobą pozytywiści.

Mimo upływu czasu, innych warunków społecznych, ekonomicznych idea pracy organicznej nie straciła na aktualności. Nadal winniśmy dążyć do rozwoju aktywności obywatelskiej, gospodarczej, propagować przedsiębiorczość i innowacyjność gospodarczą, prowadzić działania edukacyjne oraz przedsięwzięcia mające na celu aktywizację i wspieranie najsłabiej radzących sobie grup społecznych. W dobie globalizacji zapotrzebowanie na pracę organiczną i wynikające z niej pojęcia kultu pracy, solidaryzmu społecznego, wspólnotowości są warunkiem koniecznym w przekształcaniu społeczeństwa w duchu obywatelskim.

CEL KONKURSU:

Podstawowym celem Konkursu jest przeprowadzenie akcji zwiększającej świadomość młodzieży (uczniów szkół ponadpodstawowych) w zakresie idei pracy organicznej. Ponadto Konkurs ma na celu popularyzowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności Uczniów.

Chcemy, żeby przy okazji Konkursu uświadomić młodzieży konieczność propagowania nowoczesnej pracy organicznej w XXI wieku. Chcielibyśmy aby młodzież redefiniowała to pojęcie do dzisiejszych czasów, oraz do potrzeb, które dostrzega a także podjęła próbę określonych działań w duchu organicznikowskim w swoich społecznościach lokalnych. Jesteśmy zdania, że budowanie właściwych postaw społeczno-obywatelskich jest ważne na każdym etapie rozwoju zarówno dziecka jak i osoby dorosłej.

Jednym z założeń konkursu jest także propagowanie pamięci o Darczyńcach Fundacji Władysławie hr Zamoyskim, Marii Zamoyskiej i ich matce Jadwidze z Działyńskich Zamoyskiej oraz ich dziele.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie udział wsiąść mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych, startujący w dwuosobowych zespołach.
 2. Konkurs jest dwuetapowy – miejscem w którym odbędzie się pierwszy etap będzie stolica każdego z 16 województw, natomiast finał konkursu odbędzie się w Poznaniu.
 3. W każdym województwie zostanie powołany pełnomocnik ds. organizacji konkursu.

FORMA PRACY KONKURSOWEJ:

 1. Etap wojewódzki – test wiedzy.
 2. Etap ogólnopolski (finał) – test wiedzy oraz przedstawienie projektu związanego z ideą pracy organicznej.

UWAGA, ZMIANA!

Na podstawie punktu XI.4 Regulaminu Konkursu Praca Organiczna 2.0, informujemy, iż następuję zmiana/doprecyzowanie regulaminu konkursu w punkcie dotyczącym etapu szkolnego i wojewódzkiego.

Z etapu szkolnego do etapu wojewódzkiego przechodzą trzy zespoły z danej szkoły, które uzyskały kolejno najwyższa liczbę punktów.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilka zespołów następuję dogrywka według zasad opisanych w regulaminie.