Perła w koronie Wielkopolski. Zamek w Kórniku

Album prezentujący bogactwo kulturowe Zamku i Arboretum w Kórniku. Piękne wydanie fotografii Wojciecha Guzikowskiego opatrzone komentarzem Magdaleny Biniaś – Szkopek.

Książkę można nabyć w cenie 62,50 zł pod adresem: sekretariat@fzk.pl