Pociąg do Zakopanego

Pociąg do Zakopanego.

Pociąg do Zakopanego jest rodzinną grą ekonomiczną przedstawiającą historię budowy linii kolejowej z Chabówki do Zakopanego. Akcja gry osadzona jest w czasach działalności Władysława hr. Zamoyskiego, wielkopolskiego organicznika i patrioty oddanego Ojczyźnie.

W 1890, kiedy Polska rozdarta była jeszcze zaborami, nabył on w wyniku licytacji posiadłości w Zakopanem i okolicach. Na przestrzeni lat, inwestując prywatne środki, doprowadził ten obszar do świetności rekonstruując zdewastowany przez poprzednich właścicieli drzewostan lasów, budując sieć dróg, szkoły, poczty, wodociągi, elektrownie, linię telefoniczną, muzea, rozwijając handel, rzemiosło, wspomagając lokalną kulturę, folklor i turystykę, a co najważniejsze, doprowadzając linię kolejową, udrażniając w ten sposób komunikację tego terenu z resztą ziem polskich. Ponadto, w międzyczasie – inwestując ponownie własne środki – wygrał bój o tatrzańskie jezioro Morskie Oko, finansując proces o sporne tereny w trybunale rozjemczym w Grazu.

Gra przeznaczona jest dla 2-4 graczy w wieku od 10 lat, średni czas jednej rozgrywki to około 60-90 minut.

Cena: 60 zł

Grę nabyć można wysyłkowo pod adresem: sekretariat@fzk.pl, bądź osobiście w siedzibie Fundacji w Kórniku.