Sprzedaż wydawnictw

Klauzula informacyjna dla osób kupujących wydawnictwa Fundacji Zakłady Kórnickie

W związku ze złożeniem przez Panią/Pana zamówienia na wydawnictwa Fundacji Zakłady Kórnickie będziemy w oparciu o art. 6 pkt. 1 lit b) c) RODO przetwarzać Pani/Pana dane osobowe niezbędne do realizacji wyżej wymienionego zamówienia, dlatego w zgodzie z art. 13  RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą w Kórniku (62-035) przy al. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego KRS pod nr numerem 0000120123. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail: sekretariat@fzk.pl lub zadzwoń pod numer tel. 61 898 02 91.
  2. Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Fundacji Zakłady Kórnickie jest Danuta Podolak. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z bezpieczeństwem Pani/Pana danych może się Pani/Pan skontaktować z nią wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@fzk.pl lub dzwoniąc na numer tel. 61 898 02 91.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.
  4. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówienia oraz w celach rachunkowych i podatkowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny dla realizacji zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego realizację.
  6. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).
  7. Odbiorcami danych osobowych są obsługująca administratora firma kurierska, hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa. 
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.