Praca Organiczna 2.0

4 EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Szanowni Państwo,

na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0, informujemy, iż następuje zmiana Regulaminu w punkcie dotyczącym etapu wojewódzkiego.

Ze względu na liczne prośby uczniów i nauczycieli termin zgłoszeń zespołów wydłużony zostaje do  20 czerwca 2021 roku.

Komitet Organizacyjny