Biblia Ks. Jakuba Wujka

Biblia ks. Jakuba Wujka to reprint dzieła wydanego w 1599 roku w Krakowie w drukarni Łazarzowej. Biblia obecnie została wydana w serii Biblia Slavika w Niemczech, uzupełniona o tom komentarzy współczesnych biblioznawców polskich. Dzieło to zostało opatrzone wstępem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego ks. Stanisława Gądeckiego oraz Kardynała Karl`a Lehmann`a Biskupa Moguncji.

Fundacja Zakłady Kórnickie sfinansowała przedsięwzięcie oraz podjęła trud organizacyjny i redakcyjny.

Ostatnie komplety Biblii wraz z tomem komentarzy dostępne do nabycia w cenie 1300 zł pod adresem: sekretariat@fzk.pl