Drzewo Franciszka edycja 3

Zapraszamy do udziału w 3. edycji Programu DRZEWO FRANCISZKA – pierwszej o zasięgu wojewódzkim, którego ideą jest podniesienie świadomości ekologicznej wielkopolskiej młodzieży w oparciu o społeczną naukę Kościoła katolickiego i zaktywizowanie młodych ludzi do prowadzenia działań na rzecz środowiska w swoich gminach i parafiach.

Papież Franciszek w swej encyklice Laudato Si najpełniej oddał wizję chrześcijańskiego zaangażowania na rzecz ekologii, ale również papież Św. Jan Paweł II czy papież Benedykt XVI podnosili te zagadnienia – w duchu szacunku dla życia – w swym nauczaniu. Intencją organizatorów programu DRZEWO FRANCISZKA 2019 jest również upowszechnienie tego nauczania w Wielkopolsce.

Celem Programu jest podjęcie przez zespoły młodzieżowe szkolnych inicjatyw na rzecz środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według obszarów zainteresowania programu DRZEWO FRANCISZKA 2019:

  1. ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
  2. ochrona ekosystemów i krajobrazów,
  3. przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosferze,
  4. ochrona różnorodności biologicznej,
  5. problemy terenów zurbanizowanych.

Kontakt: drzewofranciszka@fzk.pl

601 76 70 30

Materiały do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Zaproszenie dla szkół
  3. Karta zgłoszenia

Poprzednie edycje:

II Edycja

I Edycja