Obszar inwestycyjny Źrenica

Fundacja Zakłady Kórnickie posiada w Środzie Wielkopolskiej teren inwestycyjny o powierzchni około 14,5 hektara przeznaczone pod dzierżawę. Dzierżawca będzie miał możliwość przeprowadzenia na dzierżawionym gruncie inwestycji w postaci posadowienia budynków lub budowli. Teren przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą, zlokalizowany jest w silnie uprzemysłowionej części miasta pomiędzy ulicami Harcerską a Brodowską. W niedługiej przyszłości w jego sąsiedztwie ma powstać wschodnia obwodnica Środy Wielkopolskiej łącząca drogę krajową nr 432 w kierunku Wrześni z trasą S-11 w kierunku Jarocina.