24 września 2018

IV Festyn Ekologiczny „Segregacja”

W dniu 22 września 2018 roku na kórnickim rynku odbył się IV Festyn Ekologiczny „Segregacja” poświęcony promocji postaw pro ekologicznych oraz prezentacja podmiotów
lokalnych, który Fundacja wsparła przekazaniem publikacji na nagrody dla uczestników, organizowanego podczas festynu, konkursu.