KontaktFundacja Zakłady Kórnickie

al. Flensa 2b, 62-035 Kórnik 
gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie
 
NIP: 777-26-72-430

Telefon: +48 61 898 02 91
Fax: +48 61 898 00 24
E-mail: sekretariat@fzk.pl

Bank i numer konta

Bank: PKO BANK POLSKI
38 1020 4160 0000 2102 0004 7027

Rejestracja

Rok rejestracji: 2002
KRS: 0000120123
REGON: 634376651

Obowiązek informacyjny

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, będziemy w posiadaniu Państwa danych, takich m.in. jak nazwa podmiotu, adres e-mail, nazwa domeny internetowej, adres pocztowy lub numer telefonu. W związku z tym informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku przy al. Flensa 2b. Mogą Państwo napisać do nas na adres: sekretariat@fzk.pl lub zadzwonić pod numer +48 61 898 02 91.

  •  Dane zbierane są dla realizacji  przez Fundację Zakłady Kórnickie celów statutowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) lub f) Rozporządzenia 2016/679.
  • Warunki działań realizowanych przez Fundację Zakłady Kórnickie zostały określone w jej Statucie, regulaminach (StypendiaRegulamin przyznawania pomocy finansowejRegulamin przyznawania pomocy na prace konserwacyjne i roboty budowlane przy budynkach i budowlach wpisanych do rejestru zabytków) oraz Polityce prywatności i plików cookies.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu utrzymania z nami kontaktu, nawiązania współpracy, zawarcia umowy bądź uzyskania przewidzianego w Statucie i odpowiednich regulaminach wsparcia finansowego.
  •  Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w szczególności: w przypadku korespondencji i ofert będziemy je usuwać po upływie sześciu miesięcy od ostatniego kontaktu, w przypadku zawartych umów po upływie dwóch lat od zakończenia ich realizacji, a w przypadku danych rozliczeniowych po sześciu latach.
  •  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami danych są firmy obsługujące administratora w zakresie hostingu, księgowości, realizacji projektów edukacyjnych oraz przewozu przesyłek.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych, mogą kontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Danutą Podolak, pod adresem iod@fzk.pl tel. 48 61 898 02 91.