Posiedzenie Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie

W dniu 8 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie.

Kuratorzy debatowali nad prawnymi i gospodarczymi aspektami mozliwości odzyskania przez Fundację majątku w postaci Zakładu Doświadczalnego Polskiej Akademii Nauk w Dziećmierowie.

Zgromadzeni przyjęli również informację Zarzadu o udziale Fundacji w obchodach stulecia odzyskania niepodległości, w tym wydaniu wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim gry komputerowej pt. „Ku Zwycięstwu”.