29 stycznia 2018

Praca Organiczna 2.0 podsumowanie etapu szkolnego

Praca Organiczna 2.0 podsumowanie etapu szkolnego

Zakończony został etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna2.0. Do udziału w konkursie przystąpiło 319 dwuosobowych zespołów uczniowskich z 16 województw. Szczególnie cieszy nas udział zespołów, w skład których wchodzili uczniowie nie będący obywatelami Rzeczypospolitej. 

Najwięcej uczestników wystartowało w województwie wielkopolskim: 49 zespołów. Licznie zaprezentowały się także województwa mazowieckie i śląskie, które wystawiły po 37 zespołów. Etap szkolny odbył się  5 stycznia 2018 roku. Ponieważ staramy się dostosowywać do Państwa indywidualnych potrzeb, dlatego wyraziliśmy zgodę, aby część szkół, z powodu próbnych matur przygotowanych przez niektóre wydawnictwa oraz świąt prawosławnych, do pisania testu (oczywiście innego niż test pierwotny) przystąpiło w dniu 12 stycznia.

Startujące zespoły wykazały się bardzo dobrym przygotowaniem oraz dobrze poradziły sobie ze skomplikowanym testem wielokrotnego wyboru. Poziom był tak wyrównany, że nierzadko trzeba było przeprowadzać dogrywki.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom etapu szkolnego oraz  przygotowującym ich nauczycielom i zaprosić ich do udziału w następnej edycji konkursu.

Zespołom, które awansowały do, zaplanowanego na 1 marca 2018 roku, finału wojewódzkiego, życzymy dalszych sukcesów.