Fundacja Zakłady Kórnickie – historia, restytucja, współczesność