Ważne zmiany – Praca Organiczna 2.0

Szanowni Państwo,

na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0, informujemy, iż następuje zmiana Regulaminu w punkcie dotyczącym etapu wojewódzkiego.

Ze względu na liczne prośby uczniów i nauczycieli termin zgłoszeń zespołów wydłużony zostaje do  20 czerwca 2021 roku.

 

Komitet Organizacyjny

 

Wcześniejsze komunikaty:

Szanowni Państwo,

na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0, informujemy, iż następuje zmiana Regulaminu w punkcie dotyczącym etapu wojewódzkiego.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz  liczne prośby uczniów i nauczycieli termin zgłoszeń zespołów wydłużony zostaje do  29 maja 2021 roku.

1 czerwca 2021 jest natomiast dniem ostatecznym na przesłanie kompletnych założeń projektu, które posłużą do oceny i rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego konkursu.

Komitet Organizacyjny

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu  Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0” informujemy, iż z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników podjęliśmy decyzje o połączeniu edycji III  (2019/2020) i IV (2020/2021) naszego konkursu. Warunki epidemiologiczne i związane z tym obostrzenia sanitarne uniemożliwiają nam przeprowadzenie konkursu w sposób bezpieczny i zarazem umożliwiający obiektywną ocenę prac.

W IV edycji konkursu mogą więc startować także zespoły, które spełniałyby wymogi formalne, aby wystartować w III  edycji. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie takie pozwoli w sposób pełny wykorzystać potencjał zespołów, jest bezpieczne oraz sprawiedliwe dla uczestników.

Koordynator Konkursu

Marek Przybylski

UWAGA!

Mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiologiczną, ograniczenie lub całkowite zamknięcie wielu szkół oraz dobro uczestników Komitet Organizacyjny postanawia:

  1. Odwołać wyznaczony termin etapu wojewódzkiego konkursu.
  2. Wstępnie wyznaczyć termin etapu wojewódzkiego na drugą połowę kwietnia bieżącego roku.
  3. Ponieważ część zespołów z powodu zamknięcia placówek nie zdążyła przesłać wymaganych dokumentów zgłoszeniowych postanawiamy wydłużyć termin zgłoszeń do dnia 10 kwietnia 2020.

 

O dalszych krokach będą informowali Państwa koordynatorzy wojewódzcy.

Ponadto przypominamy o możliwości kontaktu z nami poprzez konto Facebook

https://www.facebook.com/Praca-Organiczna

Komitet Organizacyjny