O konkursie Praca Organiczna 2.0

IV edycja konkursu poświęcona jest, podobnie jak poprzednia, pamięci Augusta hr. Cieszkowskiego, wybitnego organicznika, filozofa i działacza społeczno–politycznego. Ten mieszkający w Wielkopolsce społecznik zasłynął także jako wybitny ekonomista – był nawet brany pod uwagę jako kandydat na ministra finansów Prus. August hr. Cieszkowski, z racji swoich dokonań społecznych i naukowych, winien stanowić modelowy przykład połączenia idei ekonomicznych z chrześcijańskim solidaryzmem społecznym.

Podstawowym celem Konkursu jest przeprowadzenie akcji zwiększającej świadomość młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w zakresie idei pracy organicznej. Ponadto Konkurs ma sprzyjać popularyzowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności uczniów. W tegorocznej edycji położymy szczególny nacisk na umiejętności związane z przedsiębiorczością.

Chcemy uświadomić młodym ludziom konieczność propagowania nowoczesnej koncepcji pracy organicznej w XXI wieku. Zachęcamy do redefiniowania tego pojęcia do dzisiejszych czasów oraz potrzeb i do podjęcia próby określonych działań w duchu organicznikowskim w swoich społecznościach lokalnych.

 

Chcielibyśmy zachęcić Was, abyście realizując projekt w duchu organicznikowskim dali szansę własnej przedsiębiorczości i kreatywności!

Wzorując się na XIX wiecznych ideach, działajcie na miarę XXI wieku!

Dostrzegamy olbrzymi potencjał tkwiący w młodzieży, Waszej chęci zdobywania wiedzy, dostosowania otaczających form do nowych potrzeb społecznych.

Zbadajcie potrzeby, ustalcie plan, znajdźcie sojuszników, zacznijcie go realizować, a następnie pochwalcie się nam tym, co zrobiliście.

Zachęcamy do kreatywności i przedsiębiorczości, niestandardowych działań.

Niech Wasz projekt stanie się zaspokojeniem konkretnej lokalnej potrzeby.

Czerpiąc inspirację z przeszłości patrzcie w przyszłość.

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Konkursu będą umieszczane na stronie Fundacji Zakłady Kórnickie, w zakładce Praca Organiczna 2.0.

Macie pomysł na własny biznes?

Zaprezentujcie go!

Chcesz wziąć udział w konkursie?

wejdź nawww.fzk.pl

odszukaj adres mailowy Wojewódzkiego Lidera Konkursu

wyślij mail zgłoszeniowy na dwa adresy:

Wojewódzkiego Lidera oraz pracaorganiczna2.0@fzk.pl

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Konkursu będą umieszczane na stronie Fundacji Zakłady Kórnickie, w zakładce Konkurs.

Szkoły/Ośrodki deklarują udział w konkursie do 10 kwietnia 2021 roku.