Obowiązujące akty prawne

Ustawa z z dnia 18 września 2001 r. o fundacji — Zakłady Kórnickie:

Ustawa o Fundacji Zakłady Kórnickie

Statut Fundacji:

Statut Fundacji Zakłady Kórnickie – po zmianach z marca 2020 roku