Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej

Pamiętając o bohaterskich czynach Wielkopolan w czasie zmagań o niepodległość, nie można przeoczyć także ich roli w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej.

 O ważnej obecności Poznańczyków w Bitwie Warszawskiej i wcześniejszych działaniach zbrojnych przypomina wydawnictwo albumowe „Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej”, pod redakcją Adam Pleskaczyńskiego i Michała Krzyżaniaka.

Wydawcami są:

Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie oraz Fundacja Zakłady Kórnickie.

Publikację przygotował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

Ze wstępu:

„Setna rocznica Bitwy Warszawskiej to doskonała okazja do przypomnienia roli, jaka w wojnie z bolszewikami odegrali żołnierze wywodzący się z formacji utworzonych na ziemiach byłego zaboru pruskiego. Większość z nich stanowili mieszkańcy tzw. prowincji poznańskiej, czyli tej części Wielkopolski, która na początku XIX stulecia została zaanektowana przez Prusy i poddana bezprecedensowej, trwającej wiele dziesięcioleci germanizacji. […]

Wielkopolanie od samego początku rozumieli wspólnotę losu z odradzającym się państwem polskim. Zanim na dobre minęło niemieckie zagrożenie, wysłano z Wielkopolski pierwsze oddziały na odsiecz Lwowa i później do walk w Małopolsce Wschodniej oraz na Wileńszczyznę zagrożoną bolszewicką ofensywą. Pełne wykorzystanie potencjału militarnego Wielkopolski stało się możliwe po podpisaniu przez Niemcy traktatu pokojowego 28 czerwca 1919. Sformowane tutaj i świetnie wyszkolone pułki miały odegrać w obronie młodej republiki bardzo istotna rolę. Niniejszy album przybliża tę szerzej nieznaną historię i jej głównych bohaterów, żołnierzy wielkopolskich.”

Album można nabyć pisząc na adres sekretariat@fzk.pl. Cena: 39 zł.

—————————————————————————————————————————————————————————-

 Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej, red. Adam Pleskaczyński, Michał Krzyżaniak, IPN, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, Fundacja Zakłady Kórnickie, Poznań–Warszawa 2020, 220 s., ISBN 978-83-8098-211-6