Władze fundacji

Skład Rady Kuratorów kadencji 2022–2027:

 1. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ks. prałat Piotr Kotowski – przedstawiciel Prymasa Polski,
 3. Jan Sulanowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
 4. Alicja Stachowiak – przedstawiciel ministra właściwego ds. rolnictwa,
 5. Agata Ławniczak – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,
 6. Jerzy Lechnerowski – przedstawiciel burmistrza miasta Kórnika,
 7. Piotr Mieloch – przedstawiciel burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej,
 8.  prof.  dr hab. Krzysztof W. Nowak –  przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk,
 9. prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM – przedstawiciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 10. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – przedstawiciel ministra właściwego ds. aktywów państwowych.

Skład Zarządu Fundacji kadencji 2021-2025:

 1. Prezes Zarządu – dr Dariusz Grzybek
 2. dr Zbigniew Kalisz
 3. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
 4. Filip Żelazny

Skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2021-2025:

 1. prof. dr hab. Witold Molik
 2. dr Przemysław Kieliszewski
 3. Zbigniew Czerwiński