Władze fundacji

Skład Rady Kuratorów kadencji 2017–2022:

 1. prof. dr hab. Jacek Kowalski, prof. UAM – przedstawiciel Prezydenta RP,
 2.  prałat Piotr Kotowski – przedstawiciel Prymasa Polski,
 3.  Jarosław Danowski – przedstawiciel ministra właściwego ds. rolnictwa,
 4.  dr hab. Justyn Aleksander Piskorski – przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego,
 5.  Jerzy Lechnerowski – przedstawiciel burmistrza miasta Kórnika,
 6.  Wojciech Ziętkowski – przedstawiciel burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej,
 7.  prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM – przedstawiciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 8.  dr Piotr Andrzejewski – przedstawiciel ministra właściwego ds. aktywów państwowych,
 9.  Jan Sulanowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
 10. prof.  dr hab. Krzysztof W. Nowak –  przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk.

Historia zmian w składzie Rady Kuratorów kadencji 2017-2022:

 • 25 marca 2021 r. – powołanie do Rady Kuratorów dr. Piotra Andrzejewskiego jako przedstawiciela ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
 • 26 lipca 2021 r. – rezygnacja Pana Dariusza Jaworskiego z członkostwa w Radzie Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie;
 • 13 września 2021 r. – powołanie do Rady Kuratorów Pana Jana Sulanowskiego jako przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
 • 30 marca 2022 r. – śmierć prof. dr. hab. Erwina Wąsowicza;
 • 31 marca 2022 r. – wybór prof. dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady;
 • 20 kwietnia 2022 r.– wybór Pana Jerzego Lechnerowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Kuratorów;
 • 29 kwietnia 2022 r. –powołanie do Rady Kuratorów prof. Krzysztofa W. Nowaka  jako przedstawiciela Polskiej Akademii Nauk.

Skład Zarządu Fundacji kadencji 2021-2025:

 1. Prezes Zarządu – dr Dariusz Grzybek
 2. dr Zbigniew Kalisz
 3. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
 4. Filip Żelazny

Skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2017-2021:

 1. prof. dr hab. Witold Molik
 2. dr Przemysław Kieliszewski
 3. Zbigniew Czerwiński