Władze fundacji

Skład Rady Kuratorów kadencji 2017–2022:

 1. prof. dr hab. Jacek Kowalski, prof. UAM – przedstawiciel Prezydenta RP,
 2. prałat Piotr Kotowski – przedstawiciel Prymasa Polski,
 3. Dariusz Jaworski – przedstawiciel ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
 4. Jarosław Danowski – przedstawiciel ministra właściwego ds. rolnictwa,
 5. dr hab. Justyn Aleksander Piskorski – przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego,
 6. Jerzy Lechnerowski – przedstawiciel burmistrza miasta Kórnika,
 7. Wojciech Ziętkowski – przedstawiciel burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej,
 8. prof. dr. hab. Erwin Wąsowicz – przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk,
 9. prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM – przedstawiciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 10. dr Piotr Andrzejewski – przedstawiciel ministra właściwego ds. aktywów państwowych.

Skład Zarządu Fundacji kadencji 2021-2025:

 1. Prezes Zarządu – dr Dariusz Grzybek
 2. dr Zbigniew Kalisz
 3. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
 4. Filip Żelazny

Skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2017-2021:

 1. prof. dr hab. Witold Molik
 2. dr Przemysław Kieliszewski
 3. Zbigniew Czerwiński