15 marca 2018

„Praca organiczna 2.0” – fotorelacja z przebiegu etapu wojewódzkiego w całym kraju.

         Praca organiczna wre w całym kraju. To nie doniesienia sprzed ponad stu lat, lecz całkiem aktualna wiadomość, dotycząca  ogólnopolskiego konkursu wiedzy i umiejętności „Praca organiczna 2.0” zorganizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie, którego wojewódzkie półfinały zakończyły się w na początku marca. Blisko siedmiuset młodych ludzi z całej Polski przystąpiło do konkursowych zmagań. 319 dwuosobowych zespołów biorących udział w eliminacjach szkolnych to niewątpliwy sukces pierwszej edycji turnieju dla młodych organiczników, którego celem jest nie tylko przypomnienie idei przyświecającej dziewiętnastowiecznym społecznikom, lecz także redefiniowanie jej na potrzeby XXI wieku i wprowadzenie na nowo w życie.

 

Dlaczego praca organiczna?

            Klęska powstania styczniowego, dramat represjonowanych uczestników tego zrywu i przekonanie, że militarne przeciwstawianie się zaborcom nie przynosi spodziewanych owoców, legły u podstaw głębokiego przekonania, że najlepszym rozwiązaniem, wzmacniającym kondycję pozbawionego państwowości Narodu, jest zwrócenie się w stronę pozytywistycznych idei pracy organicznej. Żywy organizm polskiego społeczeństwa zamiast wykrwawiać się w powstaniach, miał zbierać siły, by przeciwstawić się zaborcom silną gospodarką i dobrą kondycją finansową obywateli.

 

Województwo podlaskie
Zieleń sprzyja skupieniu, czego dowodzi to zdjęcie pogrążonych w pracy uczestników konkursu z województwa podlaskiego.

 

Najwcześniej idee te stały się bliskie mieszkańcom zaboru pruskiego. Pionierskie działania Dezyderego Chłapowskiego i Karola Marcinkowskiego, przyniosły owoce w postaci ukształtowania całego pokolenia wielkich społeczników, których praca zadecydowała o późniejszych sukcesach Wielkopolski w walce o jej polską tożsamość.

 

 

Zgrany zespół to ważny element udanej pracy organicznej.

 

      Sukcesy przedsięwzięć Hipolita Cegielskiego, Augustyna Szamarzewskiego, księdza Piotra Wawrzyniaka czy Maksymiliana Jackowskiego okazały się najlepszym potwierdzeniem słuszności tej postawy. Pamiętając o utrudnieniach, jakie rozwojowi ekonomicznemu Polaków serwowało pruskie ustawodawstwo, należy obserwować ich pracę i determinację z tym większym podziwem, wiedząc, że okazała się skutecznym orężem w walce z założeniami Kulturkampfu i działalnością Hakaty.

 

Z uśmiechem na ustach można przejść nawet przez bardzo trudny test.

 

Rok pamięci o owocach pracy organicznej

Rok obchodów stulecia odzyskania niepodległości to właściwy moment, by uhonorować nie tylko militarne sukcesy, ale także społeczne osiągnięcia pokolenia, które przyczyniło się do zbudowania podstaw drugiej Rzeczpospolitej. Wielkopolanie czczą ten czas w sposób szczególny, ze względu na dwa ważne wydarzenia, które zadecydowały o ostatecznym kształcie odrodzonej Polski i tożsamości zamieszkanych przez nich ziem. Stulecie zwołania Polskiego Sejmu Dzielnicowego i wybuchu Powstania Wielkopolskiego to daty znaczące. . Żadna z nich jednak nie byłaby dziś świętowana, gdyby nie wcześniejsze sukcesy społeczników, którzy na terenie zaboru pruskiego z powodzeniem rozpoczęli realizację pozytywistycznej idei pracy organicznej.

 

 

Pogoda ducha okazuje się także kluczową cechą laureatów.

 

Praca organiczna w wersji 2.0

Praca wykonana  przed ponad wiekiem przynosi efekty do dzisiaj. Nie chodzi jednak tylko o jej społeczne i historyczne konsekwencje, lecz także o aktualność ówczesnych inspiracji, czego dowodzi zorganizowany przez Fundację Zakłady Kórnickie ogólnopolski konkurs wiedzy i umiejętności „Praca organiczna 2.0”, którego etap wojewódzki zakończył się właśnie w całym kraju, wyłaniając spośród blisko siedmiuset uczestników etapów szkolnych, po jednym zespole reprezentującym poszczególne województwa.

 

Intensywnie pracująca komisja konkursowa …

 

Dla młodych ludzi biorących w nim udział już znalezienie się w półfinale było niebagatelnym osiągnięciem, ponieważ znaczna liczba uczestników etapu szkolnego przekroczyła wstępne założenia organizatorów.

 

… wyłoniła zwycięzców

 

… i tych, którzy byli bardzo blisko zdobycia lauru

 

… i także stanęli na podium.

 

W skali kraju do konkursu przystąpiło 319 dwuosobowych zespołów. Uczestnictwo 638 uczniów z całego kraju w pierwszej edycji zmagań młodych organiczników, to nie tylko wielki sukces samej idei turnieju, lecz także jego organizatorów. Znaczącą rolę odegrało tutaj zaangażowanie krajowego koordynatora konkursu, dr Marka Przybylskiego, który opiekował się jego organizacją i promowaniem idei pracy organicznej także w województwach, gdzie nigdy nie była ona tak żywa jak w Wielkopolsce.

 

Województwo pomorskie
W Gdańsku udział i wysoki wynik w konkursowych zmaganiach stały się powodem nie tylko do dumy, …

 

…ale i nieokiełznanej radości.

 

 Praca organiczna 2.0 w praktyce

Przed laureatami wojewódzkich etapów w  całym kraju stoi teraz zadanie przygotowania projektu inspirowanego ideą pracy organicznej i przenoszącego jej założenia we współczesne realia. Na realizację założeń konkursu nie trzeba jednak czekać do rozstrzygnięcia jego ogólnopolskiego finału.  Już teraz cieszy głębokie zaangażowanie młodzieży w przygotowania do poszczególnych jego etapów, pogłębiona i rzetelna wiedza na temat realizacji idei pracy organicznej przed ponad wiekiem i jej znaczenia dla odzyskania niepodległości sto lat temu. Radością napawa także fakt, że młodzi ludzie dostrzegają potrzebę realizacji podobnych działań we własnych społecznościach, rozumiejąc aktualność sprawdzonych, dziewiętnastowiecznych inspiracji.

 

Województwo mazowieckie
W mazowieckim dobry nastrój dopisywał uczestnikom konkursu.

 

Praca organiczna z uśmiechem na ustach…

 

… okazała się tam gwarancją sukcesu.

  Województwo małopolskie
W Małopolsce idee pracy organicznej wywołały radość, idącą w parze z zadumą.

 

Województwo śląskie
W województwie śląskim pilnie pracowali wszyscy…

 

– zarówno uczniowie, …

 

… jak i nauczyciele.

 

Województwo dolnośląskie
Na Dolnym Śląsku młodzi organicznicy pracowali bez wytchnienia w pełnym słońcu.

 

Słoneczne promienie towarzyszyły także zwycięzcom.
Województwo świętokrzyskie
W świętokrzyskim młodzież postawiła wszystkie karty na medytację i skupienie.

 

Okazało się to właściwą drogą do sukcesu, który sprawił tyle samo radości zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Województwo wielkopolskie

 

W Wielkopolsce – radość i wzruszenie szły w parze.

 

Zwycięstwo trafiło tam w ręce wyjątkowo twórczego zespołu, złożonego z osób mających bardzo interesujące plany na przyszłość.