Szkoła Generałowej

Pomysł przygotowania programu inspirowanego myślą pedagogiczną Generałowej narodził się w Fundacji Zakłady Kórnickie jako odpowiedź na potrzebę upamiętnienia ważnych rocznic związanych z historią życia Jadwigi Zamoyskiej, powstaniem Szkoły Domowej Pracy Kobiet i powołaniem, a później – restytuowaniem – Fundacji Zakłady Kórnickie. Zamiarem autorów jest przeniesienie w realia XXI wieku najbardziej uniwersalnych treści i metod działania propagowanych przez córkę Tytusa Działyńskiego, która w XIX wieku rozpoczęła prowadzenie placówki edukacyjnej mającej chronić kobiety przed wykluczeniem społecznym.

Na młodzież czeka nowoczesny kurs dziennikarstwa i konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Uczestnicy projektu, wyposażeni w wiedzę czerpaną od ekspertów – wybitnych historyków, profesjonalnych dziennikarzy, zdolnych lektorów, dyplomowanych reżyserów dźwięku, prawników, speców od marketingu oraz youtuberów i influencerów – mają stać się świadomymi odbiorcami i twórcami treści, którzy potrafią oceniać samodzielnie wiarygodność źródeł, odróżniać informację od publicystyki, znają prawo prasowe i szanują prawa autorskie.

Fundacja Zakłady Kórnickie pragnie także zainspirować młodzież do zostania zaangażowanymi społecznie dziennikarzami obywatelskimi, aktywnymi uczestnikami debaty społecznej i liderami pracy organicznej XXI wieku.

Dzięki programowi uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę i umiejętności – do wygrania są także płatne staże w redakcjach, atrakcyjne nagrody finansowe dla uczniów i nauczycieli, sprzęt nagraniowy oraz wiele innych bonusów.

 

 

To już druga inicjatywa Fundacji Zakłady Kórnickie doceniona przez Narodowy Instytut Wolności – poprzednio dofinansowanie uzyskał ogólnopolski projekt Drzewo Franciszka, w ramach którego oprócz konkursu dla uczniów szkół podstawowych, funkcjonuje portal drzewofranciszka.pl i wydawany jest „Magazyn Drzewo Franciszka”, trafiający w ręce samorządowców ze wszystkich regionów Polski.

Do udziału w programie Szkoła Generałowej zapraszamy dziewczęta i chłopców z I i II klas szkół średnich z całej Wielkopolski, szczególnie zaś osoby pochodzące z małych miasteczek i wsi. Oficjalny nabór uczestników rozpocznie się we wrześniu i trwał będzie do 10 października.

Regulamin_Programu_Edukacji_Medialnej_Szkoła_Generałowej

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych_osobowych_UCZESTNIK

Zgoda na przetwarzanie danych_OPIEKUN_ZESPOŁU

Zgoda na publikację wizerunku_UCZESTNIK

Zgoda na publikację wizerunku_OPIEKUN_ZESPOŁU

 

Wszystkich zainteresowanych szczegółami – zarówno uczniów, jak i nauczycieli zachęcamy do skontaktowania się z koordynatorką projektu

– Danutą Podolak,

pod adresem danuta@fzk.pl