Fundacja Zakłady Kórnickie – historia, restytucja, współczesność. Dariusz Jaworski

Historia, restytucja, współczesność – książka opisująca najważniejsze wydarzenia z historii Fundacji Zakłady Kórnickie: od jej powstania, do czasów współczesnych, wsparta najważniejszymi aktami prawnymi związanymi z historią Zakładów Kórnickich.