Hrabia

#BądźjakZamoyski – zostań liderem pracy organicznej

i wygraj Powstanie Wielkopolskie!

Gra „Hrabia” osadzona jest w czasach działalności hrabiego Władysława Zamoyskiego, wielkiego patrioty, społecznika i organicznika
oraz jego zacnych przodków.

Oś czasu gry, wytyczającą jej początek i koniec, stanowią najistotniejsze wydarzenia historyczne, w których brał udział tytułowy hrabia, członkowie jego rodziny oraz inni organicznicy wielkopolscy. Oś czasu podzielona jest na trzy okresy (w każdym z nich przewidziane są trzy wydarzenia wytyczające poszczególne rundy gry). Pierwszy z nich obejmuje lata przed narodzinami hrabiego. Pojawiają się w nim wydarzenia, w których brali udział: jego dziadek – hrabia Adam Tytus Działyński i ojciec – z początku pułkownik wojsk polskich w powstaniu listopadowym, a ostatecznie generał hrabia Władysław Zamoyski. Kolejne dwa okresy obfitują już w wydarzenia z udziałem samego hrabiego oraz jego najbliższej rodziny – matki (generałowej Jadwigi Zamoyskiej) oraz siostry (Marii Zamoyskiej). Składają się na nie inicjatywy hrabiego i jego krewnych prowadzące do powstania Fundacji Zakłady Kórnickie i ostatecznie przekazania całego rodzinnego majątku w darze Narodowi Polskiemu, a także istotne wydarzenia historyczne, w których brali udział ludzie z otoczenia hrabiego. Ostatnim z nich, każdorazowo kończącym grę, jest Powstanie Wielkopolskie (1918-1919), jedno z nielicznych w historii wygranych powstań polskich, którego rezultatem było przyłączenie większości ziem tzw. Prowincji Poznańskiej do Rzeczypospolitej Polskiej.

Gra przeznaczona jest dla 2-4 osób w wieku 9+. Pojedyncza rozgrywka, w zależności od obranego wariantu gry (podstawowego lub rozszerzonego), trwa 30-45 minut. „Hrabia” w dużej mierze jest grą kooperacyjną. Gracze wcielają się w postacie wybitnych organiczników wielkopolskich i patriotów oraz przywódców Powstania Wielkopolskiego. Mają oni na celu wspieranie wydarzeń prowadzących do wybuchu powstania i przyczynienie się do jego sukcesu.

 

W swych działaniach łączy ich wspólna sprawa – krzewienie i umacnianie polskości i tożsamości narodowej wśród rodaków żyjących na terenach objętych zaborami, pomoc Polakom na emigracji i w kraju, rozwijanie przedsiębiorczości i mechanizacji na ziemiach polskich, a w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości i scalenie ziem polskich. Gracze starają się jak najlepiej przysłużyć Ojczyźnie i konkurują ze  sobą starając się jak najmocniej wspierać wszelkie patriotyczne inicjatywy, by ostatecznie uzyskać jak największe uznanie Rodaków i zapisać się złotymi zgłoskami na kartach historii. Każdy z nich chce zostać największym bohaterem narodowym i wygrać grę.

Cena: 61,50 zł

Zamówienia prosimy składać pod adresem: sekretariat@fzk.pl

Gra dostępna jest również do nabycia bezpośrednio w biurze Fundacji w Kórniku przy Al. Flensa 2B w godzinach 9 – 15.