Józef Wybicki – poeta, prawnik, gospodarz ziemski

19 i 20 listopada br. w Winnej Górze i Brodnicy odbyła się konferencja pod hasłem „Józef Wybicki – poeta, prawnik, gospodarz ziemski”.

 

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska oraz Starosty Powiatu Średzkiego. Patronat medialny nad konferencją objął portal kulturaupodstaw.pl.

Pierwsza konferencja poświęcona zasłużonym dla Wielkopolski odbyła się w 2018 roku. Jej bohaterem został Dezydery Chłapowski, a to w związku z przypadającą wówczas 230. rocznicą urodzin oraz 200. jego wyjazdu na naukę agronomiczną do Anglii.

 

Początkowo planowano, że konferencja będzie wydarzeniem jednorazowym, jednakże ogromne zainteresowanie nią oraz przyznanie Głównej Nagrody i statuetki Izabella w kategorii działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa w konkursie na Wydarzenie Muzealne 2018 roku spowodowało, że wydarzenie było organizowane także w kolejnych latach. W 2019 roku konferencja została poświęcona Augustowi Cieszkowskiemu, a rok później Maksymilianowi Jackowskiemu.

Pokłosiem każdej z konferencji była książka zawierająca wygłoszone referaty. Tegoroczne, czwarte już wydarzenie zostało poświęcone Józefowi Wybickiemu.

 

Wystąpienia na konferencji:

Dzień 1 – Winna Góra

Wprowadzenie (Dariusz Grzybek, Wiesław Kaczmarek, Jan Maćkowiak, Marek Roman, Lech Wojciech Szajdak);

“Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” (Stanisław Ledóchowski);

“200. lecie „Mazurka Dąbrowskiego”. Na ścieżkach polskości w Reggio, Emilia. „Jeszcze Polska nie Umarła” (Stanisława Łowińska);

“U progu stulecia wielkich zmian. Kwestia włościańska w działalności Józefa Wybickiego” (Monika Nagowska);

“Myśli obywatela Wybickiego względem pieniądza papierowego” (Przemysław Rey); “Wkład Józefa Wybickiego w organizację sił zbrojnych „Polski napoleońskiej” w 1806/1807 r.” (Adam Paczuski);

„Z książką i przewodnikiem prowadzony”, czyli „Z moich podróży po Włoszech” Józefa Wybickiego. Rekonesans badawczy” (Edyta Pętkowska-Grabowska);

“Biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński (1714-1800) – działalność w okresie konfederacji barskiej. Zarys problematyki” (Wojciech Jerzy Górczyk);

“Wielkopolskie miejsca Józefa Wybickiego” (Włodzimierz Buczyński); “Żony Józefa Wybickiego” (Ewa J. Buczyńska);

“Relacje rodzinne Augustyna Gorzeńskiego i Józefa Wybickiego przyczynkiem do działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy” (Szymon Balcer);

“Hipolit Cegielski kontynuatorem dzieła – „Jeszcze Polska nie zginęła” (Marian Król); “Stanisław Mikołajczyk – wielki człowiek ciężkich czasów” (Błażej Cisowski);

“Józef Wybicki na studiach w Lejdzie” (Adam Podsiadły);

“Galeria szlacheckich postaci w komediach Józefa Wybickiego” (Piotr Kąkol).

Dzień 2 – Brodnica

Inicjatywa „Wybicki-REAKTYWACJA” jako przykład interpretacji i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu śremskiego realizowanego w oparciu o koncepcję Smart społeczności

 

Organizatorzy konferencji:

Fundacja Zakłady Kórnickie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo Parkowy

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

 

Sponsorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Fundacja Zakłady Kórnickie

 

Komitet Honorowy:

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Piotr Marek Mieloch, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska

Ernest Iwańczuk, Starosta Powiatu Średzkiego