Leksykon Krajoznawczy Gminy Kórnik

Leksykon Krajoznawczy Gminy Kórnik jest zbiorem bogato ilustrowanych zdjęciami haseł dotyczących obiektów przyrodniczych, jednostek osadniczych oraz sytuacji społeczno – gospodarczej gminy Kórnik.

Leksykon jest do nabycia w cenie 19 zł pod adresem: sekretariat@fzk.pl