Maksymilian Jackowski – organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników

„Król chłopów”, twórca pierwszych w Polsce kółek rolniczych, który zbudował trwałe fundamenty pod rozwój nowoczesnego wielkopolskiego rolnictwa jest bohaterem monografii „Maksymilian Jackowski. Organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników”, pod redakcją Lecha Wojciecha Szajdaka.

Publikacja to zbiór materiałów przygotowanych na konferencję pod tym samym tytułem, zorganizowaną przez Fundację Zakłady Kórnickie, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Wydawcą książki jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

 Osoby zainteresowane postacią Maksymiliana Jackowskiego mogą otrzymać monografię bezpłatnie w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie.

 Komitet honorowy:

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Ireneusz Antkowiak – Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, Piotr Marek Mieloch – Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Towarzystwo im. Stanisława Mikołajczyka.

Sponsorzy konferencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Fundacja Zakłady Kórnickie, Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, Urząd Miasta Pobiedziska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Wiesław Olszewski Gospodarstwo Rolne Krzyżowniki, Mir-Rad Mirosław Godek Węglewo.