Maria Zamoyska – Wspomnienia

Wspomnienia Marii Zamoyskiej, córki Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i generała Władysława Zamoyskiego w redakcji Magdaleny Biniaś – Szkopek, Igora Kraszewskiego i Krzysztof Rataja. Wydanie wzbogacone wieloma fotografiami i reprodukcjami szkiców i listów ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej.

Książkę można nabyć w cenie 20 zł pod adresem: sekretariat@fzk.pl