Rozliczenia

Przypominamy o konieczności przedstawienia dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie dofinansowania zgodnie z określonym we wniosku przeznaczeniem i  sprawozdań ze zrealizowanych projektów bezpośrednio po ich zakończeniu. W przypadku, gdy dofinansowana wcześniej instytucja składa nowy wniosek o wsparcie dla kolejnego projektu, najpóźniej wraz z nim, powinna złożyć rozliczenie poprzednich dotacji lub wyjaśnienie dotyczące stanu realizacji wskazanych w nich zadań.