Stypendia dla uczniów

Uwaga! Od roku szkolnego 2019/2020 obowiązuje nowe brzmienie regulaminu stypendialnego.

Fundacja Zakłady Kórnickie chętnie wspiera szkolnictwo, umożliwiając młodzieży swobodny dostęp do kształcenia. Szczególnie zależy nam na wspomaganiu uczniów zamieszkujących tereny wsi i małych miast, pochodzących z rodzin, których status ekonomiczny nie pozwala na zaspokojenie potrzeb materialnych związanych z kształceniem. To właśnie dla nich od 2010 roku prowadzimy program stypendialny.

Naszą ofertę kierujemy do uczniów szkół średnich, które kończą się egzaminem maturalnym i których patronami są Działyńscy lub Zamoyscy. Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej przez okres dziesięciu miesięcy – od września do czerwca. Uczniowie mogą je przeznaczyć na cele związane z nauką, np. na zakup podręczników, pomocy naukowych, książek, biletów miesięcznych, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, itp.

Od początku funkcjonowania programu wsparliśmy ponad 100 uczniów, z których większość podjęła decyzję o kontynuowaniu nauki na uczelniach wyższych. Cieszymy się, że mogliśmy im w tym pomóc i zachęcamy innych do skorzystania z naszej oferty stypendialnej. Poniżej znajduje się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów oraz formularze niezbędne do złożenia wniosku.

Regulamin wraz z załącznikami

Regulamin stypendialny

Załącznik nr 1 – Wniosek

Załącznik nr 2 – Zawiadomienie

Załącznik nr 3 – Umowa osoba niepełnoletnia

Załącznik nr 4 – Umowa osoba pełnoletnia

Załącznik nr 5 – Porozumienie

 Dokumentacja RODO
  • dokumenty dla osób niepełnoletnich

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych niepełnoletniego stypendysty Fundacji Zakłady Kórnickie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku stypendialnym z klauzulą informacyjną_osoba niepełnoletnia

  • dokumenty dla osób pełnoletnich

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych pełnoletniego stypendysty Fundacji Zakłady Kórnickie

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczących statusu materialnego rodziny z klauzulą informacyjną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku stypendialnym z klauzulą informacyjną_osoba pełnoletnia