Terminy składania wniosków

Zgodnie z treścią § 7.  Regulaminu przyznawania pomocy finansowej Zarząd Fundacji przyjmuje wnioski, o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu w terminie do dnia 30 kwietnia oraz 30 października każdego roku. Wnioski, które wpłynęły do Fundacji w terminie do dnia 30 kwietnia Zarząd będzie rozpoznawał nie później niż do dnia 15 maja każdego roku; wnioski, które wpłynęły po 30 kwietnia a przed upływem 31 października Zarząd Fundacji będzie rozpoznawał nie później niż do dnia 15 listopada każdego roku.