Praca Organiczna 2.0

III edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy i umiejętności

Z powodu licznych próśb uczniów i nauczycieli termin zgłoszeń zespołów wydłużony zostaje do dnia 12.03.2020.

Podstawowym celem Konkursu jest przeprowadzenie akcji zwiększającej świadomość młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w zakresie idei pracy organicznej. Ponadto Konkurs ma na celu popularyzowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności uczniów. W tegorocznej edycji położymy szczególny nacisk na umiejętności związane z przedsiębiorczością.

Chcemy przy okazji Konkursu uświadomić młodym ludziom konieczność propagowania nowoczesnej koncepcji pracy organicznej w XXI wieku. Zachęcamy do redefiniowania tego pojęcia do dzisiejszych czasów oraz potrzeb, jak i do podjęcia próby określonych działań w duchu organicznikowskim w swoich społecznościach lokalnych.

Słów kilka o konkursie i projekcie finałowym.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest pamięci Augusta hr. Cieszkowskiego wybitnego organicznika, filozofa i działacza społeczno–politycznego. Ten mieszkający w Wielkopolsce społecznik zasłynął także jako wybitny ekonomista – był nawet brany pod uwagę jako kandydat na ministra finansów Prus. August hr. Cieszkowski z racji swoich dokonań społecznych i naukowych winien stanowić modelowy przykład połączenia idei ekonomicznych z chrześcijańskim solidaryzmem społecznym.

Chcielibyśmy zachęcić Was, aby realizując projekt w duchu organicznikowskim dać szansę swojej przedsiębiorczości i kreatywności byście mogli zwrócić się w kierunku przyszłości.

Dostrzegamy olbrzymi potencjał tkwiący w młodzieży, Waszej chęci zdobywania wiedzy, dostosowania otaczających form do nowych potrzeb społecznych. Zbadajcie potrzeby, ustalcie plan, znajdźcie sojuszników, zacznijcie go realizować, a następnie pochwalcie się nam tym, co zrobiliście.

Zachęcamy do kreatywności i przedsiębiorczości, niestandardowych działań. Niech Wasz projekt stanie się zaspokojeniem konkretnej lokalnej potrzeby. Czerpiąc inspirację z przeszłości patrzcie w przyszłość.

Macie pomysł na własny biznes?

Zaprezentujcie go!

Chcesz wziąć udział w konkursie?

  • wejdź nawww.fzk.pl
  • odszukaj adres mailowy Wojewódzkiego Lidera Konkursu
  • wyślij mail zgłoszeniowy na dwa adresy:

Wojewódzkiego Lidera oraz pracaorganiczna2.0@fzk.pl

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Konkursu będą umieszczane na stronie Fundacji Zakłady Kórnickie, w zakładce Konkurs.

Szkoły/Ośrodki deklarują udział w konkursie do dnia 12 marca 2020 roku.

Materiały do pobrania:

Regulamin

Zmiana regulaminu

Broszura praca organiczna 2.0

Karta zgłoszenia

Dariusz Jaworski – Fundacja Zakłady Kórnickie

Staut Fundacji grudzień 2017_tekst jednolity

Dla uczestnika niepełnoletniego:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla Uczestnika niepełnoletniego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika niepełnoletniego – wypełniają Rodzice lub Opiekunowie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Osoby niepełnoletniej – wypełnia Uczestnik

Dla uczestnika pełnoletniego:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla Uczestnika pełnoletniego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  Uczestnika pełnoletniego

Dla opiekuna zespołu konkursowego:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla Opiekuna Zespołu Konkursowego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  Opiekuna Zespołu Konkursowego

Dla szkolnego opiekuna konkursu:

Zgoda_na przetwarzanie danych osobowych dla Szkolnego Opiekuna Konkursu

Lista wojewódzkich koordynatorów konkursu Praca Organiczna2.0

Województwo Nazwisko koordynatora Imię adres email
Dolnośląskie Lange Andrzej alangus@interia.pl
Łódzkie Dankowska Beata beadankowska@gmail.com
Podkarpackie Świdrak Magdalena magdalenaswidrak@gmail.com
Podlaskie Kołos Iwona iwonka70.1970@wp.pl
Lubelskie Sawa Dorota dorotasawa@wp.pl
Mazowieckie Maj Włodzimierz wlodzimierzmaj@wp.pl
Świętokrzyskie Żabiński Mariusz mariusz852@op.pl
Pomorskie Rutkowski Grzegorz rutkowski886@gmail.com
Małopolskie Marek Przybylski przybmar@fzk.pl
Opolskie Szeląg Małgorzata malgorzataszelag@op.pl
Lubuskie Fronczyk Ines ifronczyk@wp.pl
Śląskie Piekarska Ilona ilonapi@op.pl
Kujawsko-pomorskie Müller Przemysław przemyslaw.muller@gmail.com
Warmińsko-mazurski Pieklik Agnieszka a-pieklik@wp.pl
Wielkopolskie Przybylski Marek przybmar@fzk.pl
Zachodniopomorskie Kuźmitowicz Romuald biblioteka@lo9.szczecin.pl