Stypendia specjalne

Kontynuacją programu stypendialnego dla uczniów szkół średnich jest fundusz stypendiów specjalnych dla doktorantów oraz pracowników naukowych polskich uczelni wyższych.

Jednym z celów Fundacji Zakłady Kórnickie jest popularyzacja historii rodów Działyńskich i Zamoyskich dlatego ofertę stypendium specjalnego kierujemy do osób, które pragną poświęcić temat swojej rozprawy naukowej właśnie tej problematyce. Tematyka prac może być zróżnicowana i dotyczyć: dziedziny rolnictwa, leśnictwa, ochrony przyrody, nauk historycznych oraz społecznych. Obszar dyscyplin pozwala więc na skorzystanie ze stypendium osobom o różnych zainteresowaniach badawczych.

Stypendium specjalne przyznawane jest w formie pieniężnej przez okres maksymalnie czterdziestu ośmiu miesięcy i ma na celu wspomaganie polskiego środowiska naukowego. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendium specjalnego oraz z formularzem niezbędnym do złożenia wniosku.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów specjalnych

Stypendium specjalne, załącznik nr 1 – Wniosek

Stypendium specjalne, załącznik nr 2 – Umowa